Pelikokemus

View page in language: Bulgarian | English | Finnish | Italian | Lithuanian

Digital Bridges –oppimispelin tavoitteita:

  • esittelee oppijoille valikoiman kriittisiä lähestymistapoja lastentarha- ja /hoitoympäristöissä
  • mahdollistaa oppijoille kriittisten taitojen omaksumisen liittyen tilanteiden hahmottamiseen, analysointiin ja arviointiin kriittisen reflektion kautta
  • mahdollistaa oppijoille yhteisöllisten vuorovaikutustaitojen, autonomisen oppimisen, rakenteistettujen keskustelujen sekä tietoteknisten asioiden oppimisen.

Pelillisten oppimismallien ja oppimisen viitekehyksen sekä opetussuunnitelman keskiössä on kaksi opetuksellista lähestymistapaa: aktiivinen oppiminen (tietoa kasvatetaan käytännönkokemusten kautta) ja reflektion kautta tapahtuva oppiminen (ryhmäkeskustelut ja yksilötehtävien arviointi, pelistä saavutetut pisteet ym.)

Korostaaksemme sitä, että oppijat ovat aktiivisia pelin aikana, oppimissyklin vaiheet on kuvattu seuraavassa kuviossa.

gaming_experience

 

Kuvio: Simulaatioharjoitusten muodossa toteutuva oppimiskokemus